SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kali´ber substantiv ~n, plur. kalibrar el. kalibrer kalibr·ar1mått på den inre diametern av pipan på eld­vapen el. på grovleken hos an­dra rör o.d. mil.kalibermåttfinkalibriggrovkalibrigsedan 1800-talet har man ständigt minskat armé­gevärens kaliberen haubits med 15 cm kaliberäv. som mått på mot­svarande projektilen pistol­kula med 9 mm kalibersedan 1653av fra. calibre med samma betydelse; trol. urspr. till arab. qālib ’gjut­form’ 2(mått på) storlek eller duglighet ofta i fråga om egenskaper som är svåra att mäta psykol.det är sällan staden gästas av en skåde­spelare av NN:s kaliber(av ngns/ADJ) kalibersedan 1703