SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kalkera [-ke´-] verb ~de ~t kalk·er·aribl. med partikelnav, utan större betydelse­skillnad kopiera (bild) genom att följa dess linjer antingen på ett genom­skinligt papper lagt över bilden el. via ett karbon­papper e.d. under bilden allmän kulturkalkerpapperhan samlade bilder ur o­lika serier och kalkerade (av) demsärsk. bildligtplagiera pjäsen är närmast kalkerad på ett stycke av Tjechovkalkera ngt (på ngt)sedan 1784av fra. calquer ’rita av; efter­bilda’; av ita. calcare ’pressa in; trampa’; till lat. calx´ ’häl’; jfr dekal Subst.:vbid1-201645kalkerande, vbid2-201645kalkering