publicerad: 2021  
kalori kalorin kalorier
kal·ori·er
substantiv
kalori´
nu­mera er­satt av "joule" i vetenskapliga samman­hang ett mått för värme­energi nämligen den energi som går åt för att upp­värma ett gram vatten en grad
JFR joule
gramkalori; kilokalori
vanligen (ofta oegentligt om kilokalorier) för att an­ge energi­innehållet i födo­ämnen el. energi­omsättning i kroppen; ofta med tanke på fetma som möjlig följd av för stort kalori­intag
kaloribomb; kalorifattig; kaloririk
förbränna kalorier; vi får oftast i oss många fler kalorier än vi behöver; en normalstor semla inne­håller ungefär 500 kalorier
belagt sedan 1846; modern bildn. till lat. cal´or 'värme'