publicerad: 2021  
kampegräs kampe­gräset, plural kampe­gräs, bestämd plural kampe­gräsen
kampe|­gräs·et
substantiv
kam`pegräs
ålderdomligt typ av gräs med små­ax i täta, sträva ax
vanlig (odlad) timotej hör till kampe­gräsen
belagt sedan 1785; till sv. dial. kampa 'tävla; kappas' (gräset an­vändes förr i tävlings­lekar)