SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kansli´ substantiv ~et ~er kansli·etav­delning in­om ett verk eller en myndighet eller en organisation, som hand­har dess skrivelser och an­dra formella upp­gifter samh.kanslichefpartikansliskolkansliuniversitetets kansliäv. om mot­svarande lokalgå till kanslietsedan 1526av lågty. kanzelie med samma betydelse; av lat. cancell´i ’galler; av­skilt rum’