SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kapuci`norden äv. kapuci`nerordenkapuci`nerorden substantiv, best. f. kapuc·in|­orden, kapuc·in·er|­ordenen tiggar­orden som ut­gör en förgrening av franciskan­orden med med­lemmar som lever asketiskt och bedriver socialt arbete relig.sedan 1635