publicerad: 2021  
karva karvade karvat
verb
kar`va
skära små delar ur något
JFR tälja
någon karvar (i/på något)
någon karvar (i något)
någon karvar (något)
karva i ett ved­trä; karva inte på steken
belagt sedan 1769; trol. av lågtyska karven med samma betydelse; besläktat med grek. graph´ein 'rista; skriva'
karvakarvande, karvning