SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kassationsdomstol [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar kass·at·ions|­dom·stol·entyp av över­domstol som före­kommer i vissa länder och som prövar om lägre instanser har tillämpat lagen på rätt sätt (men inte prövar bevisfrågor) jur.sedan 1809