publicerad: 2021  
kasuistik kasuistiken
kasu·ist·ik·en
substantiv
kasuisti´k
1 sär­skilt i juridiska el. medicinska samman­hang samman­ställning av beskrivningar av konkreta fall till ledning vid behandling av liknande fall
belagt sedan 1910; till kasus
2 etisk fram­ställning som vill ställa upp handlings­regler som kan under­lätta för människor att ta ställning i samvets­frågor och dylikt
religiös kasuistik
belagt sedan 1815