publicerad: 2021  
kateket kateketen kateketer
kate·ket·en
substantiv
[-ke´t] äv. [-çe´t]
mest vid beskrivning av äldre förhållanden lärare som ger grund­läggande under­visning i kristendom t.ex. på missions­fältet
belagt sedan 1780; av grek. katekhete´s 'lärare'