SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1klubb`a substantiv ~n klubbor klubb·anredskap att slå med, (ofta) bestående av en (trä)kloss på ett skaft för hant­verk, strid m.m. kokk.samh.sport.verkt.JFRcohyponymhammare 1cohyponympåkcohyponym1slägga 1 klubbhuvudklubbskaftträklubbaspec. om så­dant redskap för markering av beslut e.d. vid samman­träde (ibl. mer el. mindre bildligt)auktionsklubbaordförandeklubbaföra klubbanord­föranden slog klubban i bordet och beslutet var fattatord­föranden kommer lämna över klubban till en yngre kraft vid nästa möteäv.redskap med böjd eller vinklad ända, för manövrering av boll eller puck bandyklubbagolfklubbaishockeyklubbahan blev ut­visad för hög klubbaäv. om en liknande god­sak (vanligen an­bringad på en liten pinne)JFRcohyponymslickepinne polkagrisklubbahan köpte tio klubbor för sin vecko­penggå under klubbansäljas på auktiontavlan gick under klubban för en miljon pund sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. klubba; jfr sv., no. dial. klubb ’klump’; besl. med klump; jfr klubb
2klubb`a verb ~de ~t klubb·ar1slå till hårt (med klubba) Nollklubba sälofta med ton­vikt på resultatetmed partikel, särsk.i­hjäl, ner slå med hårt före­mål han klubbades ner på en bak­gataklubba (ihjäl/ner) ngn(falla) som en klubbad oxeseoxe sedan ca 16002ofta med partikelnigenom, utan större betydelse­skillnad bekräfta (beslut) med klubb­slag vid samman­träde e.d. samh.beslutet klubbades (i­genom) på det senaste styrelse­mötetäv. ngt ut­vidgatbestämma mötet är redan klubbatklubba (igenom) ngtsedan 19193ofta med partikel, särsk.bort sälja på auktion ekon.etsningen klubbades (bort) för 500 kronorklubba (bort) ngt (för BELOPP)sedan 1799Subst.:vbid1-208386klubbande, vbid2-208386klubbning