publicerad: 2021  
koefficient koefficienten koefficienter
ko·ef·fici·ent·en
substantiv
koefficien´t
1 tal (konstant) som en variabel (t.ex. x, y) multipliceras med
koefficienten (för något)
i polynomet 3x + 2y är 3 och 2 koefficienter
belagt sedan 1801; bildn. till lat. co- 'till­sammans med' och effic´ere 'åstad­komma'
2 ofta i sammansättn. konstant (typisk för ett ämne) med vars hjälp man kan beräkna den verkan eller förändring som upp­kommer genom viss fysisk på­verkan
elasticitetskoefficient; utvidgningskoefficient
belagt sedan 1884