publicerad: 2021  
koks koksen
koks·en
substantiv
[kåk´s]
bränsle som fram­ställs genom torr­destillation av sten­kol vid gas­verk el. särsk. an­läggning
kokseldning; koksugn; koksverk
belagt sedan 1825; av engelska cokes, plur. av coke 'koks'