SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
collage äv. kollagekollage [kåla´] substantiv ~t [-a´∫et], plur. ~, best. plur. ~n [-a´∫en] coll·ag·et, koll·ag·etbild­konstverk som är upp­byggt av (fragment av) o­likartade före­mål som till­sammans ger en konstnärlig effekt af.konstvet.JFRcohyponymfotomontage ett collage av veckotidningsurklipp och sönder­rivna affischeräv. ut­vidgat till an­dra konst­arterett musikaliskt collagepjäsen är en sorts politiskt collageett collage (av/med ngt)sedan 1963av fra. collage med samma betydelse; till grek. koll´a ’lim’