SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kollisionskurs [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er kol·lis·ions|­kurs·enrörelse­riktning som inne­bär risk för kollision komm.de båda racer­båtarna tycktes vara på kollisionskursofta bildligt för att an­ge konfliktriskpartiet kom på kollisionskurs med fackförenings­rörelsenpå kollisionskurs (med ngn/ngt)sedan 1965