SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kombinationsmåttsats [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er kom·bin·at·ions|­mått·sats·enmått­sats som består av ett större an­tal pass­bitar som med­ger upp­byggandet av ett stort an­tal längd­mått för nog­grann kontroll av mät­instrument instr.sedan 1913