publicerad: 2021  
kommanditbolag kommandit­bolaget, plural kommandit­bolag, bestämd plural kommandit­bolagen
kom·mand·it|­bo·lag·et
substantiv
kommandi`tbolag
handels­bolag med begränsad an­svarighet för en eller flera del­ägare
belagt sedan 1847; till franska commandite 'fri disposition till något' och bolag; jfr ur­sprung till kommendera