publicerad: 2021  
kommunikatör kommunikatören kommunikatörer
kom·mun·ik·at·ör·en
substantiv
kommunikatö´r
person som (ofta yrkes­mässigt) med­delar sig med större grupp av personer ofta all­mänheten
kommunikatörsprogram
den nye parti­ledaren är en skicklig kommunikatör; hon läser till kommunikatör på hög­skolan
belagt sedan 1965