publicerad: 2021  
kommunist kommunisten kommunister
kom·mun·ist·en
substantiv
kommunis´t
an­hängare av kommunism särsk. om partimedlem
kommunistparti; kommunistpropaganda; moskvakommunist
en glödande kommunist
ofta i (formella el. informella) namn
Arbetar­partiet kommunisterna; kommunisterna gick fram­åt i valet
belagt sedan 1842