SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kompensation [-∫o´n] substantiv ~en ~er kom·pens·at·ion·enut­jämnande ersättning för förlust, an­strängning e.d. ekon.psykol.samh.JFRcohyponymgottgörelsecohyponymvedergällning 2 full kompensationekonomisk kompensationsom kompensation för sin försumlighet bjöd han dem på lunchspec. i fackliga samman­hangkompensationskravkompensationsledighetlön­tagarna måste få kompensation för kostnads­stegringarnaspec. äv.handling som ut­förs som ersättning för miss­lyckande på annat om­råde enl. vissa psykol. teorierhennes ständiga städande var en kompensation för o­tillfredsställda yrkesambitionerkompensation (för ngt/SATS)sedan 1716till kompensera