publicerad: 2021  
komposant komposanten komposanter
kom·pos·ant·en
substantiv
komposan´t
matematik, fysik en­dera av de delar som en vektor kan delas upp i
dela upp en vektor i komposanter
belagt sedan 1849; av franska composant 'bestånds­del'