publicerad: 2021  
komposition kompositionen kompositioner
kom·pos·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 sätt som ett konstnärligt verk är samman­satt på
kompositionsform; färgkomposition
tavlans komposition; romanens komposition
äv. om sådant verk
en komposition i järn och koppar
belagt sedan 1682; av lat. composit´io med samma betydelse; till komponera
2 själv­ständigt (skapat) musik­stycke
pianokomposition
en komposition i folk­ton; en komposition av Schubert
äv. det att komponera musik
kompositionslära
han under­visar i komposition på Musikhögskolan
belagt sedan 1729