publicerad: 2021  
konfirmation konfirmationen konfirmationer
kon·firm·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 formellt bekräftelse
konfirmation (av något/sats)
konfirmation (av något)
konfirmation (av sats)
konfirmation av ett beslut
belagt sedan 1556; till konfirmera
2 kyrklig handling som bekräftar dopet och som in­om Svenska kyrkan tidigare för­beredde för nattvards­gång
konfirmationsförhör; konfirmationsgudstjänst; konfirmationsgåva; konfirmationspräst
konfirmation (av någon)
(på/under/vid) konfirmationen
() konfirmationen
(under) konfirmationen
(vid) konfirmationen
konfirmationen ägde rum i församlingens gamla kyrka
belagt sedan 1680