publicerad: 2021  
konjunktiv konjunktiven konjunktiver
kon·junkt·iv·en
substantiv
[kån`-]
en verbform som ut­trycker något tänkt, ovisst eller önskat
konjunktivform
"vore" är en verbform i konjunktiv
belagt sedan 1753; av lat. (mod´us) conjuncti´vus med samma betydelse, till conjung´ere 'samman­binda; göra beroende'; jfr ur­sprung till konjunktion, konjunktur