SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsisten´t adjektiv, neutr. ~ kon·sist·entsom har intellektuell stadga och konsekvens särsk. i vetenskapliga samman­hangvetenskapl.ett konsistent resonemangen konsistent teorisedan 1970-taletav eng. consistent med samma betydelse; jfr konsistens