SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konstruktionsritning [-∫o`ns-] substantiv ~en ~ar kon·strukt·ions|­rit·ning·enarbetsritning över ngt som ska till­verkas tekn.äv. abstraktare om mot­svarande teknik el. läro­ämnesedan 1858