SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsulen´t substantiv ~en ~er kon·sul·ent·en(titel för) person som är fack­utbildad råd­givare in­om visst om­råde yrk.JFRcohyponymkonsult fritidskonsulenthemkonsulentpersonalkonsulentreklamkonsulentsyokonsulentsedan 1871till lat. con´sulens ’råd­givande’, till consul´ere ’råd­göra’; jfr konselj, konsul, konsultera