SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsultation [-∫o´n] substantiv ~en ~er kon·sult·at·ion·enofta plur. över­läggning komm.intensiva konsultationer in­för konferensenäv.sam­tal för råd­frågning m.m. hos läkare, psykolog, advokat etc. konsultationsrumkonsultationstidgratiskonsultationläkarkonsultationkonsultation (av ngn/ngt)sedan 1750till konsultera