publicerad: 2021  
konsultation konsultationen konsultationer
kon·sult·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
ofta plur. överläggning
konsultation (av någon/något)
konsultation (av någon)
konsultation (av något)
intensiva konsultationer in­för konferensen
äv. sam­tal för rådfrågning m.m. hos läkare, psykolog, advokat etc.
konsultationsrum; konsultationstid; gratiskonsultation; läkarkonsultation
belagt sedan 1750; till konsultera