publicerad: 2021  
konsumentverk konsument­verket, plural konsument­verk, bestämd plural konsument­verken
kon·sum·ent|­verk·et
substantiv
konsumen`tverk
vanligen bestämd form sing. och med versal en central myndighet för konsument­frågor
belagt sedan 1973; verket inrättades samma år