SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsumtion [-∫o´n] substantiv ~en kon·sumt·ion·enförbrukning av (vissa) varor el. tjänster af.handel.MOTSATSantonymproduktion konsumtionssamhälleenergikonsumtionnormalkonsumtionökad konsumtion leder till ökade investeringarspec.förtäring alkoholkonsumtionham­burgarna såldes i kiosken för konsumtion ute på gatanäv. bildligtkulturkonsumtionkonsumtion (av ngt)sedan 1633av lat. consump´tio ’förbrukning’