publicerad: 2021  
konsumtionsvara konsumtionsvaran konsumtionsvaror
kon·sumt·ions|­var·an
substantiv
[-∫o`ns-]
vara som förbrukas för­hållandevis snabbt
livs­medel, hygien­artiklar och andra konsumtions­varor
belagt sedan 1789