SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konträ´r adjektiv ~t kontr·ärsom har full­ständigt mot­satta egenskaper fil.JFRcohyponymkontradiktorisk 1 sedan 1806av fra. contraire med samma betydelse; av lat. contra´rius ’mot­satt; stridande emot’