SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kontradiktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er kontra·dikt·ion·enstridighet mellan tanke­gångar fil.SYN.synonymmotsägelse 2 sedan 1695till 1kontra och lat. di´cere ’säga; tillkänna­ge’