SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
koppla loss [lås´] verb kopplade kopplat koppl·ar1fri­göra från hop­kopplat läge tekn.koppla loss den sista vagnenäv. bildligtplanerna på att koppla loss barn­omsorgen från den övriga omsorgs­verksamhetenkoppla loss ngn/ngt (från ngt)sedan 19122ägna sig åt förströelser han kände att han behövde koppla loss ett par veckorkoppla loss (från ngt)sedan åtm. 1996Subst.:vbid1-885979losskopplande (till 1), vbid2-885979losskoppling (till 1)