publicerad: 2021  
korrektur korrekturet, plural korrektur, bestämd plural korrekturen
kor·rekt·ur·et
substantiv
korrektu´r
provtryck av text för rättning
andrakorrektur; förstakorrektur
korrektur (något)
läsa korrektur på en artikel
belagt sedan 1619; av lat. correctu´ra 'förbättring'; till korrekt