publicerad: 2021  
korrekturfel korrektur­felet, plural korrektur­fel, bestämd plural korrektur­felen
kor·rekt·ur|­fel·et
substantiv
korrektu`rfel
tryck­fel i rentryck
äv. all­männare om fel som (bör) hittas vid korrekturläsning
belagt sedan 1884