publicerad: 2021  
lösning lösningen lösningar
lös·ning·en
substantiv
`sning
1 helt enhetlig blandning av vätska och annat ämne så att det andra ämnet tycks försvunnet men vätskan relativt oförändrad (ev. bort­sett från färgning)
koksaltlösning; sockerlösning
en basisk lösning; en sur lösning; en koncentrerad lösning; en mättad lösning
i kemisk-tekniska samman­hang all­männare homogen blandning av två el. flera ämnen
belagt sedan 1782; till lösa
2 (metod som leder till) riktigt svar på intellektuellt problem äv. om själva handlingen
korsordslösning; problemlösning; satslösning
en smart lösning; en fiffig lösning
lösningen (av/på/till något)
lösningen (av något)
lösningen (något)
lösningen (till något)
han fann gåtans lösning; hon lade fram en vacker lösning på tändsticks­problemet
äv. (lämplig) åt­gärd för att komma till rätta med praktiskt problem
förhandlingslösning; nödlösning
en kort­siktig lösning; en lång­siktig lösning; en provisorisk lösning; en kostnads­effektiv lösning
den slutliga lösningen av avfalls­problemen; de såg ingen annan lösning än att till­kalla polisen
belagt sedan ca 1820