publicerad: 2021  
kortläsare kort­läsaren, plural kort­läsare, bestämd plural kortläsarna
kort|­läs·ar·en
substantiv
kort`läsare
an­ordning som läser av information som är lagrad i kort t.ex. konto­kort el. passer­kort
belagt sedan 1957