publicerad: 2021  
kräla krälade krälat
verb
krä`la
förflytta sig med kroppen ut­sträckt mot under­laget och med hjälp av slingrande rörelser särsk. om djur som helt el. delvis saknar extremiteter
djur krälar (någonstans)
krälande insekter; krälande ormar
äv. om något som upp­träder i stor mängd med detta rörelse­sätt
JFR krylla
det krälade av mask i jorden
äv. om person kravla
någon krälar (någonstans)
soldaterna krälade om­kring i leran; babyn krälade på en bomulls­filt
kräla i stoftet se stoft
belagt sedan ca 1540; sv. dial. kräla, kråla 'myllra; kräla'; trol. av ljudmålande urspr.; jfr ur­sprung till krylla
krälakrälande