SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
krä`vande adjektiv, ingen böjning kräv·andesom ställer stora krav admin.psykol.hennes föräldrar är mycket krävandeäv.som inne­bär stor an­strängning fysiskt el. psykiskt en krävande marsch över bergenett krävande arbeteen krävande upp­giftsedan 1887