publicerad: 2021  
kreera kreerade kreerat
verb
kree´ra
1 formellt skapa
kreera något
kreera en ny byggnads­stil
spec. något ålderdomligt framföra en roll i teater­stycke
succén blev så stor att hon fick kreera rollen i fyra år
belagt sedan 1784; av franska créer 'skapa; fram­bringa; ut­nämna'; av lat. crea´re 'skapa'; jfr ur­sprung till kreation, kreatur, kreol
2 utnämna i vissa samman­hang
kreera någon till någon
han kreerades till heders­doktor
belagt sedan 1619
kreerakreerande, kreering