SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
krigsutbrott [krik`s-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en krigs|­ut·brott·etstart av krigs­handlingar mil.tid.försöken att förhindra krigsutbrottet 1939sedan 1789