publicerad: 2021  
krusiduller plural
krusi|­dull·er
substantiv
krusidull´er
ut­smyckning i form av slingrande linjer el. snäck­formade ornament eller dylikt
JFR snirkel
arkitektoniska krusi­duller; tavelramens gyllene krusi­duller
ibland äv. akustiskt, sär­skilt om musikalisk ut­smyckning
ett romantiskt stycke med drillar och krusi­duller
äv. bildligt om­ständligt beteende
hon sade ja utan krusi­duller
belagt sedan 1867; av lågtyska krusedulle med samma betydelse, till krus 'krusig'