SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu`rfolk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kult·ur|­folk·etfolk som nått en högre grad av andlig kultur enl. vissa (ofta väster­ländska) normer admin.allmän kultursamh.JFRcohyponymnaturfolk sedan 1822