publicerad: 2021  
kund kunden kunder
kund·en
substantiv
person som gör in­köp eller ut­nyttjar viss tjänst
JFR klient
kundkorg; kundkrets; kundservice; kundvagn; stamkund; strökund
någons kund
kund hos/till någon
kund hos någon
kund till någon
presumtiva kunder; potentiella kunder; trogna kunder; miss­nöjda kunder; ragga kunder; vara trevlig mot kunderna; kampanjen drog kunder; den gamla regeln "kunden har all­tid rätt"
äv. om före­tag, institution eller dylikt
JFR köpare
firman är en av affärens största kunder
äv. person som (ofta) besöker viss typ av in­rättning
krogkund; restaurangkund
äv. vanligen i sammansättn. person som ofta hamnar på an­stalt
belagt sedan 1650; av tyska Kunde med samma betydelse, till kund 'känd'; jfr ur­sprung till kungöra