publicerad: 2021  
trend trenden trender
trend·en
substantiv
(an­tydd) utvecklingsriktning för någon före­teelse, något förlopp eller dylikt
kurstrend
en trend (med/mot något)
en trend (med något)
en trend (mot något)
en positiv trend; en uppåt­gående trend; en negativ trend; en vikande trend; vända en trend; haka på en trend; teko­industrin lyckades bryta den nedåt­gående trenden
ofta spec. om ut­veckling el. redan existerande före­teelse som an­ses modern och tids­riktig
trendmakare; trendskapare; modetrend
ett stort Paris­reportage om höstens trender
belagt sedan 1936; ökad anv. sedan 1959; av engelska trend 'böjning; riktning; tendens'; besläktat med trind