publicerad: 2021  
kvader kvadern kvadrar
kvadr·ar
substantiv
kva´der
rät­vinklig natur­sten för byggnads­ända­mål
kvaderblock; kvadersten
belagt sedan 1804; till lat. qua´drus 'fyr­kantig', till quatt´uor 'fyra'; jfr ur­sprung till kader, kadrilj 1, 1kvart 1