SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kva´der substantiv ~n kvadrar kvadr·arrät­vinklig natur­sten för byggnadsändamål arkit.byggn.tekn.kvaderblockkvaderstensedan 1804till lat. qua´drus ’fyr­kantig’, till quatt´uor ’fyra’; jfr kader, kadrilj, 1kvart