publicerad: 2021  
kvadrera kvadrerade kvadrerat
verb
kvadre´ra
multiplicera (visst tal) med sig självt
kvadrera tal
om man kvadrerar 3 blir resultatet 9
belagt sedan 1584; av lat. quadra´re 'göra fyr­kantig'
kvadrerakvadrering