SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kvantite´t substantiv ~en ~er kvant·itet·enviss räkne- eller beskrivbar mängd av ngt språkvet.utstr.JFRcohyponymmängd 1cohyponymkvalitet 1 varukvantiteten viss kvantitet varorkaffe och saft i enorma kvantiteterde förbrukar av­sevärda kvantiteter el under vinternäv. ngt ut­vidgathan konsumerar stora kvantiteter kiosk­litteraturofta i en sorts motsats­ställning till kvaliteten svår av­vägning mellan kvalitet och kvantiteten (viss) kvantitet (ngt), en (viss) kvantitet (av ngt)sedan 1651 (om språk­ljud)via ty. el. fra. av lat. quan´titas ’storhet’; till kvantum